Personuppgifter och GDPR

Sundsvalls Trädgårdsförening följer Riksförbundet Svensk Trädgårds dataskyddspolicy

Dina personuppgifter är konfidentiella
Sundsvalls Trädgårdförening hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Det innebär att personuppgifterna är konfidentiella och att vi inte lämnar ut uppgifter till tredje part utan ditt personliga godkännande.

Säker förvaring och hantering av personuppgifter
Vi ser till att dina uppgifter förvaras på ett säkert sätt inom Sverige. Uppgifterna lagras och används under den tid som du är aktiv medlem och tas bort senast två år efter avslutat medlemskap.

Personuppgiftsinsamlingens ändamål
Enligt GDPR får personuppgifter bara samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och uppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Man får inte heller samla in mer uppgifter än det som anses relevant i förhållande till ändamålet, eller samla in uppgifter för eventuellt framtida bruk.
Sundsvalls Trädgårdsförening hanterar kontaktuppgifter enligt GDPR. Vi sparar ditt namn, telefonnummer och din e-postadress i vårt medlemsregister för att kunna göra utskick med information och nyheter.

Du har rätt att begära utdrag ur vårt medlemsregister
I enlighet med GDPR kan du när som helst be om att få veta vilka uppgifter vi har sparat om dig och varför. Du har rätt att få eventuella felaktigheter rättade, samt att få uppgifter som du inte vill att vi ska spara raderade. Hör av dig till oss på info@sundsvallstradgardsforening.se.

Länk till formulär för begäran om registerutdrag hittar du här.