Sundsvalls Trädgårdsförening

 

Våra aktiviteter under våren är:

Programmet för året hittar du i Kalendern och i Aktiviteter 2019

Keramikkurs med Christina Bohlin, ”Händer i huset”, 16-17/3 10-16, 30/3 10.00 + en träff till, anmälan krävs

Medlemskväll Simons Trädgård, Njurunda, 25/4, 18.00, litet föredrag och försäljning med rabatt

Utflykt till Spezialplant, 18/5, samåkning i egen bil till Larz Danielssons plantskola i Hammarstrand

Betonggjutning med Helene Lodin, Gjuterian, 19/5, 10.00 – 15.30, anmälan krävs

Verksamhetsberättelse 2018