Om föreningen

Sundsvalls Trädgårdsförening är en politiskt obunden förening för dig som är intresserad av trädgård och odling.

Föreningen är knuten till Riksförbundet Svensk Trädgård: svensktradgard.se.

Information om aktiviteter och program finns att hitta på den här webbplatsen. Kommunikation med medlemmar sker i första hand via mejl. Föreningen lägger också ofta ut sina aktiviteter på Facebooksidan Sundsvalls Trädgårdsförenings Vänner.

Verksamhet

Under odlingssäsongen ordnar föreningen en mängd aktiviteter. Under vintersäsongen blir träffarna färre. Det kan till exempel vara trädgårdsbesök, som vi kallar trädgårdstramp, resor, kurser, föreläsningar och andra medlemsträffar. Vår verksamhet bedrivs i samarbete med Studiefrämjandet.

Stadgar

Läs våra stadgar

Styrelsen 2023

Ordförande: Clary Fondelius
Sekreterare: Johanna Mattsson
Kassör: Maria Johansson
Ledamöter: Carina Cederholm, Helen Lodin
Suppleanter: Anette Sjödin, Annica Andersson, Eva Mårtensson

Funktioner

Revisorer: Margareta Olsson, Eivor Norell
Medlemsvård: Anette Sjödin, Helen Lodin
Pappersutskick: Anette Sjödin
Webbredaktör: Johanna Mattsson
Valberedning: Carolina Frankson, Ingela Grey

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer