Om föreningen

Vi är en politiskt obunden förening för dig som är intresserad av trädgårdsodling. Om den egna odlingen sker i trädgård, på balkongen, i köksfönstret eller inte alls, spelar ingen roll, alla är välkommna. Vi ger gärna råd och tips om trädgårdsanläggning, växthusodling, insektsangrepp med mera.

Det finns en facebooksida för trädgårdsintresserade i Sundsvallstrakten (Sundsvalls Trädgårdsförenings Vänner), föreningens aktiviteter läggs ofta ut här: www.facebook.com/groups/tradgardsforeningen

Sundsvalls Trädgårdsförening är knuten till Riksförbundet Svensk Trädgård:  http://www.tradgard.org/

Verksamhet

Vi träffas flera gånger i månaden under odlingssäsongen, lite mindre under vintern. Träffarna kan vara på trädgårdsbesök, som vi kallar trädgårdstramp, resor, kurser, föreläsningar och medlemsträffar. Vår verksamhet bedrivs i samarbete med Studiefrämjandet.

Ny medlem

Vill Du bli medlem, registrera dig på http://www.tradgard.org/medlem/. Det kostar 320 kronor. Familjemedlemskap 400 kronor (avgift 2021).

All information kommer i första hand att gå till din mejladress. Vi välkomnar nya medlemmar, Sundsvallsbor och andra, erfarna odlare och nybörjare.

Stadgar

Våra stadgar

Styrelsen

Ordförande: Cecilia Edström
Sekreterare: Eva Mårtensson
Kassör: Helen Lodin
Ledamöter: Carolina Frankson och Sara Fällström
Suppleanter:  Katrin Lundgren, Anette Sjödin och Susanne Lundberg

Funktioner

Revisorer: Annika Larsson och Ulla Lagerlund
Medlemsvård: Carolina Frankson
Pappersutskick: Anette Sjödin
Webbredaktör: Sara Fällström
Valberedning: Clarry Fondelius och Henrik Telier