Om föreningen

Sundsvalls Trädgårdsförening är en politiskt obunden förening för dig som är intresserad av trädgård och odling.

Föreningen är knuten till Riksförbundet Svensk Trädgård: svensktradgard.se.

Information om aktiviteter och program finns att hitta på den här webbplatsen. Kommunikation med medlemmar sker i första hand via mejl. Föreningen lägger också ofta ut sina aktiviteter på Facebooksidan Sundsvalls Trädgårdsförenings Vänner.

Verksamhet

Under odlingssäsongen ordnar föreningen en mängd aktiviteter. Under vintersäsongen blir träffarna färre. Det kan till exempel vara trädgårdsbesök, som vi kallar trädgårdstramp, resor, kurser, föreläsningar och andra medlemsträffar. Vår verksamhet bedrivs i samarbete med Studiefrämjandet.

Stadgar

Läs våra stadgar

Styrelsen 2024

Ordförande: Clary Fondelius
Sekreterare: Eva Mårtensson
Kassör: Maria Johansson
Ordinarie ledamot: Johanna Mattsson
Suppleanter: Åsa Åberg, Erika Mesch, Thérese Mesch

Funktioner

Revisorer: Margareta Olsson, Eivor Norell
Medlemsvård: Åsa Åberg, Thérese Mesch
Webbredaktör: Johanna Mattsson
Valberedning: Anette Sjödin, Carina Cederholm

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer